Obtenir informació de seguretat i d'utilitat per a viatgers aventurers

Disseny d'App

Journeinfo

L’objectiu del projecte va ser el de dissenyar una solució orientada a proporcionar informació de seguretat i utilitat per al viatger, però especialment per al viatger aventurer. Destinada a donar suport als usuaris durant els seus viatges, disposa d’apartats amb informació d’utilitat sobre les destinacions i integra una sèrie d’eines d’ús habitual en el context dels viatges.

Tipus de projecte

Projecte UX integral

Rols
Àmbit

Acadèmic

Any

2020

Resum

Descobriment

Investigador UX

Investigació

Investigador UX

Ideació

Dissenyador UX

Prototipatge

Dissenyador UI
Iteracions

Avaluació

Avaluador d'usuaris

Objectius

Obtenir informació útil per al viatger

Evitar riscos en destins insegurs

Fomentar la precaució

Un sistema de geolocalització

Funcionament offline

Accions

Recerca, definició, ideació

Conceptualitzar i definir el contingut

Dissenyar la navegació

Dissenyar la interacció

Avaluació de la usabilitat

1

Recerca

Per a començar es van obtenir dades sobre l’augment de viatgers en les últimes dècades, les seves motivacions per a viatjar, els seus destins i d’aquests, quals suposen un risc per a la seva seguretat.

En les tres últimes dècades hi ha hagut una evolució a l’alça en el trànsit de passatgers en l’Aeroport de Barcelona

De les recerques inicials i comptant amb dades d’AENA, es va observar que existeix una evolució a l’alça en trànsit de passatgers en l’aeroport de Barcelona. Tot això malgrat uns certs factors de risc, com són la inestabilitat política mundial, el terrorisme, les catàstrofes naturals o altres situacions de risc.

Segons el mapa de riscos de viatge Travel Risk Map, alguns dels països menys segurs per a viatjar coincideixen amb alguns dels destins preferits entre els motxillers, segons un informe elaborat per Hostelworld.

Es va considerar que una App per a mòbil amb la finalitat d’obtenir informació útil per al viatger tenia el potencial necessari per a cobrir les necessitats d’usuari del projecte degut a la seva extensió d’ús i la seva assequibilitat.

2

Benchmarking

L’anàlisi d’altres productes similars basat en uns certs criteris, va ajudar a establir unes bases de mínims i a identificar mancances, la qual cosa va facilitar la identificació de millores i de valor afegit.

Es va fer una cerca de les principals aplicacions del mercat enfocades a subministrar informació al viatger

Es va seleccionar un mostreig de sis aplicacions mòbils relacionades amb els viatges i el turisme, cadascuna amb una funció específica, amb l’objectiu que les dades provinguessin d’una visió el més àmplia possible.

Assistència en viatges
 • Cumple Compleix
 • Cumple parcialmente Parcialment
 • No cumple No compleix
AccuWeather
Aroundme
Maps.me

Contingut social

Compleix
No compleix
Compleix

Usabilitat

Compleix
Compleix
Compleix

Disseny visual

Compleix
Compleix parcialment
Compleix

Funcionalitats

Cumple
Cumple
Cumple

Cerca

Cumple
Cumple
Cumple

Mapes

Cumple
Cumple
Cumple

Mode sense conexió

Cumple
No cumple
Cumple

Menú principal

Cumple parcialmente
Cumple parcialmente
Cumple
Compartir experiències
 • Cumple Compleix
 • Cumple parcialmente Parcialment
 • No cumple No compleix
Minube
TripAdvisor
TripIt

Contingut social

Cumple
Cumple
Cumple

Usabilitat

Cumple
Cumple
Cumple

Disseny visual

Cumple
Cumple
Cumple parcialmente

Funcionalitats

Cumple
Cumple
Cumple

Cerca

Cumple
Cumple
No cumple

Mapes

Cumple
Cumple
Cumple

Mode sense conexió

No cumple
No cumple
Cumple parcialmente

Menú principal

Cumple
Cumple
Cumple
Assistència en viatges Compartir experiències
 • Cumple Compleix
 • Cumple parcialmente Parcialment
 • No cumple No compleix
Accuweather
App AccuWeather
Aroundme
App AroundMe

Maps.me

App Maps.me

Minube

App Minube

TripAdvisor

App Tripadvisor

TripIt

App TripIt

Contingut social
Cumple
No cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Usabilitat
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Disseny visual
Cumple
Cumple parcialmente
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple parcialmente
Funcionalitats
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cerca
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
No cumple
Mapes
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Mode sense conexió
Cumple
No cumple
Cumple
No cumple
No cumple
Cumple parcialmente
Menú principal
Cumple parcialmente
Cumple parcialmente
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

3

Usuaris

El següent pas va ser definir els grups d’usuaris tenint en compte els factors demogràfics obtinguts en la fase de descobriment, com ara el rang d’edat i les seves particularitats sociològiques.

Els perfils es van ordenar en un canvas de 2×2, a dalt els perfils d’alt aprenentatge i a la dreta els perfils de fàcil accés a l’hora de concertar entrevistes.

Alt aprenentatge
Baix aprenentatge

Baixa assequibilitat

Motxillers
rodamons

Alta assequibilitat

Motxillers
aficionats

Classe mitjana que
viatja per plaer

Classe mitjana que
viatja per treball

Estudiants universitaris

Grup primari
Persones de classe mitjana de 20 a 40 anys que viuen en un domicili fix i viatgen per afició o per treball.

Grup secundari
Persones de 30 a 50 anys sense domicili fix i que viatgen molt a causa d’una filosofia de vida nòmada i errant.

Proto-persona

Ja amb els grups d’usuaris definits, es va fer una primera aproximació a l’usuari a través de la creació d’una fitxa proto-persona a partir del grup primari d’usuaris.

Les fitxes proto-persona i les fitxes user persona són de gran ajuda com a recordatori que s’està dissenyant per a usuaris i no per a un mateix

A diferència de la fitxa user persona, en la qual hi ha una descripció precisa i rigorosa d’un usuari arquetípic, la fitxa proto-persona està basada en les assumpcions i models mentals del dissenyador. Aquestes assumpcions es validaran o descartaran a mesura que la recerca d’usuari avanç.

Judith

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTS

 • És vegetariana
 • Li encanta viatjar
 • Addicta a xarxes socials
 • Va a mercats handmade
 • Li agrada la música pop
 • El seu destí favorit és Àsia
 • Aficionada a la fotografia
 • Juga a jocs de taula

DEMOGRAFIA

 • Dona
 • 29 anys
 • Té parella
 • Infermera
 • Viu amb la seva parella en un barri de ciutat
 • Salari de 1200€ al mes

NECESSITATS I OBJECTIUS

 • Aprofitar la vida
 • Xopar-se de diverses cultures
 • Viatjar segura
 • Obtenir informació útil per a viatjar
 • Documentar les seves experiències
 • Compartir vivències
 • Obtenir consells

Les fitxes proto-persona i les fitxes user persona són de gran ajuda com a recordatori que s’està dissenyant per a usuaris i no per a un mateix

Proto-persona

Ja amb els grups d’usuaris definits, es va fer una primera aproximació a l’usuari a través de la creació d’una fitxa proto-persona a partir del grup primari d’usuaris.

Les fitxes proto-persona i les fitxes user persona són de gran ajuda com a recordatori que s’està dissenyant per a usuaris i no per a un mateix

A diferència de la fitxa user persona, en la qual hi ha una descripció precisa i rigorosa d’un usuari arquetípic, la fitxa proto-persona està basada en les assumpcions i models mentals del dissenyador. Aquestes assumpcions es validaran o descartaran a mesura que la recerca d’usuari avanç.

Judith

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTS

 • És vegetariana
 • Li encanta viatjar
 • Addicta a xarxes socials
 • Va a mercats handmade
 • Li agrada la música pop
 • El seu destí favorit és Àsia
 • Aficionada a la fotografia
 • Juga a jocs de taula

DEMOGRAFIA

 • Dona
 • 29 anys
 • Té parella
 • Infermera
 • Viu amb la seva parella en un barri de ciutat
 • Salari de 1200€ al mes


NECESSITATS I OBJECTIUS

 • Aprofitar la vida
 • Xopar-se de diverses cultures
 • Viatjar segura
 • Obtenir informació útil per a viatjar
 • Documentar les seves experiències
 • Compartir vivències
 • Obtenir consells


4

Entrevistes

Vaig realitzar entrevistes etnogràfiques als dos grups de perfil definits en la recerca. Persones de classe mitjana de 20 a 40 anys amb domicili fix i aficionades als viatges d’aventura i persones de 30 a 50 anys sense domicili fix i per als quals la vida nòmada fos la seva filosofia de vida.

A causa del confinament per la pandèmia de la COVID-19, va ser necessari emprar entrevistes telemàtiques o de “guerrilla” a l’hora d’investigar amb els usuaris

El guió de l'entrevista

Es va tractar de conèixer qüestions relacionades amb els comportaments dels usuaris durant els seus viatges, els seus hàbits, la manera de relacionar-se, la seva manera de ser i l’ús que fan de la tecnologia.

Qüestions generals sobre l'usuari
Comportaments i necessitats
Relació amb les tecnologies
Qüestions generals sobre l'usuari
Comportaments i necessitats
Relació amb les tecnologies​

A causa del confinament per la pandèmia de la COVID-19, es va fer necessari emprar entrevistes telemàtiques o de “guerrilla” a l’hora d’investigar amb els usuaris

Mostreig de candidats

Perfil primari
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3

Gènere

Dona
Dona
Home

Edat

37
31
38

Estat civil

Parella
Soltera
Casat

Ocupació

Infermera
Administrativa
Director de tecnologia

Domicili fix

Ús de tecnologia

Alt
Alt
Moderat / Alt
Plataforma
Skype
Skype
Microsoft Teams

Durada de l'entrevista

35'
30'
45'
Perfil primari Perfil secundari
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6

Gènere

Home
Home
Home

Edat

37
40
36

Estat civil

Casat
Solter
Solter

Ocupació

Tècnic de seguretat
Comptable financer
Rodamon

Domicili fix

No

Ús de tecnologia

Moderat / Alt
Moderat
Alt
Plataforma
Microsoft Teams
Whatsapp
Skype

Durada de l'entrevista

30'
25'
30'
Perfil primari Perfil secundari
Usuari 1
Usuario 1
Usuari 2
Usuario 2
Usuari 3
Usuario 3
Usuari 4
Usuario 4
Usuari 5
Usuario 5
Usuari 6
Usuario 6

Gènere

Dona
Dona
Home
Home
Home
Home

Edat

37
31
38
37
40
36

Estat civil

Parella
Soltera
Casat
Casat
Solter
Solter

Ocupació

Infermera
Administrativa
Director de tecnologia
Tècnic de seguretat
Comptable financer
Rodamon

Domicili fix

No

Ús de tecnologia

Alt
Alt
Moderat / Alt
Moderat / Alt
Moderat
Alt
Plataforma
Skype
Skype
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Whatsapp
Skype

Durada de l'entrevista

35'
30'
45'
30'
25'
30'

5

Troballes

Un cop analitzades les dades en brut obtingudes en les entrevistes, es van identificar els principals insights del projecte i d’ells es van seleccionar els que fossin accionables i repercutissin directament en la necessitat d’informació de l’usuari.

User Journey

L’User Journey va permetre mapejar l’experiència d’usuari actual d’aquell moment, és a dir, la prèvia al producte. En aquest hipotètic escenari, el nostre usuari acaba d’arribar a l’aeroport d’Hanoi i ha de dirigir-se a l’allotjament per a fer el check-in. També s’inclou una etapa posterior a l’objectiu de l’usuari.

L’User Journey va permetre mapejar l’experiència d’usuari actual d’aquell moment, és a dir, la prèvia al producte i així obtenir troballes

L’User Journey va permetre mapejar l’experiència d’usuari actual d’aquell moment, és a dir, la prèvia al producte i així obtenir troballes

Insights

Insights sobre seguretat
 • Es preocupen per la seva integritat física i per la perillositat del destí
 • Viatgen amb assegurança
 • Els agradaria conèixer les zones perilloses i quines vacunes posar-se
 • Han sofert contratemps amb la fauna salvatge
 • Hi ha dones que viatgen soles
Insights sobre informació pràctica
 • S’informen sobre divises i sobre els preus
 • S’informen sobre el transport
 • S’informen sobre el clima
Insights sobre cultura
 • Els agrada conèixer altres cultures
 • S’informen sobre la història i política
 • Els agrada la gastronomia
Insights sobre funcionalitats
 • Usen App basades en mapes
 • Es connecten per Wifi
 • Volen manera sense connexió
 • Fan fotos i els agrada recordar els seus viatges
 • Els agradaria una App que unifiqués eines
Insights sobre relacions socials
 • Els agrada compartir fotos a les xarxes socials
 • La xarxa social que més utilitzen és Instagram
 • Estan subscrits a comunitats i grups sobre viatges
 • Obtenen informació d’altres viatgers
 • Els agrada connectar amb paisans en els seus viatges

Fitxa User Persona

La fitxa ‘user persona’ està basada en informació recolzada pel procés de recerca, que inclou l’obtenció de les dades qualitatives i quantitatives

Proposta de valor

Una manera fàcil i eficaç d’obtenir informació útil durant els seus viatges a països de risc

6

Etiquetatge

Una vegada conceptualitzada la interacció i després de definir els requisits del projecte es va elaborar un inventari de continguts del producte com a fase prèvia a l’etiquetatge.

Inventari de continguts

A partir dels requisits de producte es va realitzar un inventari de continguts amb l’objectiu d’establir les bases de l’etiquetatge de contingut a validar amb els Card Sortings.

Card Sorting

Els Card Sorting es van realitzar de manera híbrida, configurats en tres grups lògics assumits pel dissenyador en la fase de creació de l’inventari:
 • Seguretat
 • Riscos
 • Consells pràctics
D’aquesta manera es va avaluar fins que punt l’usuari donava per bons els grups ja creats, obrint la possibilitat al fet que l’usuari configurés nous grups lògics.

Una vegada conceptualitzada la interacció i després de definir els requisits del projecte es va elaborar un inventari de continguts del producte com a fase prèvia a l’etiquetatge.

Inventari de continguts

A partir dels requisits de producte es va realitzar un inventari de continguts amb l’objectiu d’establir les bases de l’etiquetatge de contingut a validar amb els Card Sortings.

L’ús de l’eina en línia Optimalsort va facilitar l’obtenció de resultats dels Card Sorting en forma de matrius de similitud i dendogrames

Card Sorting

Els Card Sorting es van realitzar de manera híbrida, configurats en tres grups lògics assumits pel dissenyador en la fase de creació de l’inventari:
 • Seguretat
 • Riscos
 • Consells pràctics
D’aquesta manera es va avaluar fins que punt l’usuari donava per bons els grups ja creats, obrint la possibilitat al fet que l’usuari configurés nous grups lògics.

Agrupacions validades pels usuaris

Seguretat
Riscos
Consells pràctics
Seguretat
Riscos
Consells pràctics

8

Prototips I

Una vegada definida la navegació arriba el moment de prototipar, començant per esbossos ràpids a mà per a acabar amb prototips de baixa i alta fidelitat.

De l'sketching al mockup.

Partint de l’sketching es va definir en més detall els aspectes de disseny i es van organitzar les pantalles configurant els fluxos de navegació mitjançant wireframes de baixa fidelitat. L’últim pas va ser el de definir més detalls en els mockups, afegint colors, icones i literatures simulades del producte final.

Es va partir d’esbossos ràpids a mà, els quals permeten iterar i anar modificant el disseny sense que això suposi massa costos o temps

Sketchings

Wireframes

Mockups

9

Prototips II

Prototip interactiu​

Una vegada elaborat el prototip preliminar, es van aplicar propostes de millora obtingudes mitjançant tests d’usabilitat amb usuaris, amb l’objectiu de millorar el prototip i esmenar els errors de disseny. A la dreta es mostra el prototip interactiu final.

El prototip recull les tasques i funcions bàsiques plantejades al llarg de la fase de generació

Conclusions

Resultats

Una vegada realitzat el projecte, es van assimilar una sèrie de metodologies englobades dins de la disciplina de Disseny Centrat en l’Usuari. És fonamental entendre que els processos de disseny han de tenir el propòsit d’aportar solucions a les persones, tant en l’àmbit de la comunicació visual com en el de la interacció.

Algunes línies de treball pendents serien les següents:
 • Contrastar les troballes dels tests mitjançant qüestionaris quantitatius
 • Validar els canvis implementats mitjançant nous tests
 • Iterar el prototip amb les propostes de millora obtingudes en els tests de validació